Informatie voor fabrikant en dealer

Fabrikanten

Om in aanmerking te komen voor het Kabel Keur keurmerk moet door het Keurmerkinstituut worden vastgesteld dat uw producten voldoen aan de daarvoor opgestelde specificaties. Neem voor nadere informatie contact op met het Keurmerkinstituut,
Telefoon: +31 (0) 79 363 7000, E-mail: productdienst@keurmerk.nl.

Dealers

Verkoopt u in uw winkel producten met het Kabel Keur keurmerk? En komt uw bedrijf niet of onjuist voor in de database van Kabel Keur verkooppunten op deze website? Neem dan contact op met de fabrikant van uw product. Uw fabrikant kan uw bedrijf aan de database toevoegen of wijzigen doorvoeren.